Szkolenia

Zakres projektu

Każdy Uczestnik Projektu otrzymuje następujący pakiet wsparcia w ramach Projektu:

Koordynator i biuro projektu udzielą szczegółowych informacji o rodzaju, wymiarze i terminie obowiązkowych zajęć każdemu uczestnikowi projektu indywidualnie w formie pisemnej oraz wszystkim kandydatom za pomocą internetu i innych środków przekazu.